Lucrari publicate

31. Negrescu I., Negrescu Aurelia, 1983 - Cresterea sistemului radicular la piersicul cultivat pe nisipuri in sistem intensiv. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. V, pag. 241 - 248.
32. Negrescu I., Dorneanu A., 1983 - Cercetari privind influenta ingrasamintelor organominerale asupra cresterii si rodirii piersicului cultivat pe nisipurile nivelate si irigate din sudul tarii. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. V, pag. 249 - 258.
33. Tudor A., 1983 - Contributii la imbunatatirea sortimentului de piersic pentru desert pe nisipurile din sudul Olteniei. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. V, pag.223 -230.
34. Negrescu I., Suteu G.E., 1984 - Determinarea cu ajutorul N15 a distributiei pe organe a azotului din ingrasamant in functie de epoca de aplicare si estimarea rezervei de azot la piersicul in varsta de 9 ani. Lucrari stiintifice SCCCAN Dabuleni, vol. VI, pag. 273 - 281.
35. Negrescu I., Suteu G.E., 1984 - Cercetari privind absorbtia si distributia azotului in livezile tinere de piersic. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VI, pag. 293 - 298.
36. Negrescu I., 1984 - Influenta distantei de plantare asupra cresterii sistemului radicular la parul cultivat pe nisipuri in primii ani de la plantare. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VI, pag. 289 - 296.
37. Tudor A., 1984 - Cercetari privind sortimentul de capsuni pe nisipurile ameliorate din sudul Olteniei. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VI, pag. 243 - 248.
38. Negrescu I., Negrescu Aurelia, 1985 - Folosirea rationala a terenului din plantatiile tinere de pomi de pe nisipurile irigate din sudul tarii. Revista Productia Vegetala - Horticultura, pag. 21 - 25.
39. Negrescu I., Suteu G.E. 1985 - Distribution amony the organs of fertilizer in relation to the time of aplication and evolution of the rezerve nitrogen in 9 years ald peach trees using 15 N. Bulletin se l'Academie des sciences agricoles of forrestieres Bulletin of the Academi of agricultural and foresty aciences nr.14.
40. Negrescu I., Suteu G.E., 1988 - Distribution among the organs ans effectiveness of use of split appleid fertilizer nitrogen by peach trees ESNA, XIX-th annual meeting 29 ang. - 2 sep. 1988, Vienna, Austria. Final program and book of abstracts.
41. Ciurea Alexandra, Tarcomnicu Marina, Fetoiu Adriana, Sonea Victoria, Ion Daniela, Sandulescu Daniela, 1989 - Contributii la cunosterea florei micologice a vitei de vie cultivata pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag. 579 - 585.
42. Ciurea Alexandra, Tarcomnicu Marina, Jinga V., Fetoiu Adriana, Ivascu Antonia, Ion Daniela, 1989 - Aspecte de biologie si combatere ale ciupercii Stigmina Carpophola (Lex) principalul agent patogen implicat in procesul de uscare al piersicilor cultivati pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag.483 - 495.
43. Croitoru Mihaela, Tudor A., Negrescu I., 1989 - Dinamica transformarilor biochimice in fructele de mar obtinute pe nisipuri in functie de soi si fertilizare. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol.VII, pag.403.
44. Durau Anica, 1989 - Cercetari privind stabilirea distantelor optime de plantare la visinul cultivat pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag.395.
45. Fetoiu Adriana, Cioraia O., 1989 - Comportarea soiurilor Italia, Afuz-Ali si Rosioara la atacul cancerului bacterian in plantatiile de vii de pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, pag. 565 - 571.
46. Iancu Maria, Sarpe N., Croitoru Mihaela, 1989 - Cercetari privind combaterea chimica a buruienilor din livezile de piersic pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag. 421.
47. Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Sarpe N., Ghinea L., Iancu St., Ploae Marieta, 1989 - Combaterea chimica a buruienilor din livezile de mar de pe
nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol.VII, pag.445.
48. Macarau Viorica, 1989 - Parazitii moliei orientale a fructelor (Grapholitha molesta Busck.) in plantatiile de piersic de pe nisipurile din Oltenia. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag.461.
49. Macarau Viorica, 1989 - Cercetari asupra bioecologiei si combaterii moliei vargate a piersicului (Anarsia lineatella Zell.). Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VI, pag. 467.
50. Negrescu Aurelia, 1989 - Cercetari privind fertilizarea gutuiului pe solurile nisipoase de la Dabuleni. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol.VII, pag. 381.
51. Negrescu I., Negrescu Aurelia, 1989 - Cercetari privind fertilizarea marului pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag. 365.
52. Negrescu I., Negrescu Aurelia, 1989 - Cercetari privind fertilizarea parului pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol.VII, pag. 373.
53. Negrescu I., Suteu G.E. 1989 - Distributia pe organe si eficienta utilizarii azotului marcat cu ( N15 ) aplicat fractionat la piersic pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag. 359.
54. Popescu M., Padureanu Tatiana, Voica Elena, Tudor A., 1989 - Comportarea arbustilor fructiferi pe nisipurile din sudul Olteniei. Revista Horticultura nr. 6, pag. 14 - 16.
55. Tudor A., 1989 - Comportarea unor soiuri de visin pe nisipurile irigate din sudul Olteniei. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag. 325.
56. Tudor A., 1989 - Cercetari privind comportarea unor soiuri de mar de vara pe nisipurile din sudul Oltenie. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag. 333.
57. Tudor A., 1989 Comportarea la ger a unor specii si soiuri de samburoase cultivate pe nisipuri in conditiile iernii 1984 - 1985 si masurile de refacere a pomilor. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VII, pag.347.
58. Negrescu I., Negrescu Aurelia, Iancu Maria, Durau Anica, Lida Floarea, Croitoru Mihaela, 1991 - Cercetari privind fertilizarea unor specii pomicole cultivate pe nisipuri. Simpozion Omagial "Ion Ionescu de la Brad", Universitatea din Craiova, noiembrie 1991.
59. Negrescu I., Negrescu Aurelia, Iancu Maria, 1991 - Cultura pomilor fructiferi pe nisipurile din sudul tarii. Lucrarile Simpozionului National de Istorie si Retrologie Agrara a Romaniei, Targoviste iunie 1991.
60. Negrescu I., Negrescu Aurelia, Constantinescu Chiriachita, 1991 - Rolul salcamului in protectia mediului pe nisipuri. Lucrarile Simpozionului National de Istorie si Retrologie Agrara a Romaniei, Targoviste iunie 1991.
61. Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Sarpe N., 1992 - Levigarea erbicidelor in plantatiile de cais de pe nisipuri si soluri nisipoase si influenta lor asupra unor indici fiziologici. Conference Wend Research Paris.
62. Oprea Maria, Fetoiu Adriana, Podosu Aurelia, 1992 - Contributii la cunoasterea microflorei patogene la vita de vie. Anale ICPP Bucuresti, vol.XXIV, pag. 71.
63. Croitoru Mihaela, Iancu Maria, Negrescu Aurelia, Negrescu I., 1994 - Calitatea fructelor de pe nisipuri al XII-lea Simpozion National de Istorie si Retrologie Agrara, Constanta
64. Croitoru Mihaela, Negrescu I., 1994 - Cercetari privind determinarea momentului optim de recoltare la piersic pe solurile nisipoase. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol.VIII, pag.193.
65. Durau Anica, 1994 - Influenta fertilizarii cu azot, fosfor, potasiu asupra proceselor de crestere si fructificare a visinului cultivat pe solurile nisipoase. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VIII.
66. Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Negrescu Aurelia, Negrescu I., 1994 - Folosirea erbicidelor in pomicultura al XII_lea Simpozion National de Istorie si Retrologie Agrara, Constanta.
67. Iancu Maria, Negrescu I., Tudor A., Durau Anica, Croitoru Mihaela, Negrescu Aurelia, 1994 - Cercetari privind comportarea in sol a unor erbicide folosite in plantatiile de pomi pe solurile nisipoase. Lucrari stiintifice ICPP Pitesti Maracineni.
68. Macarau Viorica, Marcu Florentina, 1994 - Rezultate preliminare privind supravegherea populatiei si combaterea viermelui merelor (Laspeyresia pomonella L.) Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VIII, pag. 183.
69. Negrescu Aurelia, 1994 - Cercetari privind fertilizarea gutuiului pe rod cultivat pe solurile nisipoase din sudul tarii. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VIII, pag.163.
70. Negrescu I., Suteu G.E., Negrescu Aurelia, 1994 - Determinarea cu ajutorul N15 a evolutiei pe profilul solului a azotului aplicat la piersicul cultivat pe solurile nisipoase. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VIII, pag. 151.
71. Tudor A., Tarcomnicu Rodica, 1994 - Comportarea unor specii si soiuri de arbusti fructiferi pe solurile nisipoase din sudul Olteniei. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. VIII, pag. 145 - 151.
73. Durau Anica, 1995 - Analiza foliara - mijloc de diagnosticare a starii de nutritie la visinul cultivat pe solurile nisipoase. A VI-a Conferinta Nationala de Ecologie Arad.
74. Iancu Maria, Croitoru Mihaela, 1995 - Cercetari privind cultura caisului pe solurile nisipoase prin tehnologii nepoluante. A VI-a Conferinta Nationala de Ecologie Arad.
75. Iancu Maria, Sarpe N., Roibu C., Durau Anica, Croitoru Mihaela, Paraianu Malisanda, Ciolacu Floarea, Draghici Reta, 1995 - Cercetari privind combaterea buruienilor anuale si perene din livezile de visin de pe solurile nisipoase. Chimia si Protectia Plantelor "Proplant" Calimanesti.
76. Negrescu Aurelia, Negrescu I., Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Ploae P., 1995 - Metode de reducere a poluarii solului in livezile pomicole de semintoase cultivate pe nisipurile din sudul tarii. A VI-a Conferinta Nationala de Ecologie Arad.
77. Tudor A., Negrescu Aurelia, Negrescu I., Iancu Maria., Durau Anica, Croitoru Mihaela, Rotaru S., 1995 - Specii pomicole cultivate pe solurile nisipoase din sudul tarii. Volum Omagial " 50 de ani " de la infiintarea Universitatii Agronomice a Banatului Timisoara.
78. Croitoru Mihaela, 1996 - Caisul si piersicul pe nisipuri. Al XVI-lea Simpozion National de Istorie si Retrologie Agrara Giurgiu.
79. Croitoru Mihaela, Iancu Maria, Negrescu Aurelia, 1996 - Influenta unor doze moderate de ingrasaminte in obtinerea unor productii de calitate superioara pe solurile nisipoase din sudul Olteniei. A III-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
80. Durau Anica, 1996 - Folosirea ingrasamintelor foliare la cultura visinului pe solurile nisipoase de la Dabuleni. A III-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
81. Iancu Maria, Ghinea L., Croitoru Mihaela, 1996 - Influenta erbicidelor aplicate in livezile de pomi de pe solurile nisipoase asupra activitatii microbiene din sol. A III-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
82. Iancu Maria, Sarpe N., Roibu C., Arion Doina, Zelici Steluta, Croitoru Mihaela, Perianu Adina, 1996 - Combaterea cu diverse erbicide a speciei Cynodon dactylon si altor specii de buruieni din livezile de piersic pentru a elabora cele mai eficiente strategii. Combaterea integrata a buruienilor. Al X-lea Simpozion National de Herbologie Sinaia.
83. Iancu Maria, Sarpe N., Roibu C., Croitoru Mihaela., Draghici Reta, 1996 - Stategii de combatere chimica a buruienilor din livezile de pruni. Chimia si Protectia Plantelor " PROPLANT" Calimanesti.
84. Fetoiu Adriana, Tudor A., Macarau Viorica, 1996 - Cercetari privind combaterea chimica a rapanului la mar in conditiile de la Dabuleni. Chimia si Protectia Plantelor " PROPLAN" Calimanesti.
85. Marcu Florentina, 1996 - Combaterea moliilor piersicului (Cydia molesta Busck. si Anarsia lineatella Zell.) prin folosirea parazitoizilor oofagi din genul Trichogramma in conditiile zonei de nisipuri de la Dabuleni. A III-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
86. Macarau Viorica, 1996 - Actiunea feromonilor sexuali sintetici in avertizarea tratamentelor de combatere a unor daunatori ai marului cultivat pe solurile nisipoase. A III-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
87. Macarau Viorica, Marcu Florentina, Fetoiu Adriana, 1996 - Rezultate privind combaterea moliilor piersicului cultivat pe solurile nisipoase de la Dabuleni. Chimia si Protectia Plantelor "PROPLANT" Calimanesti.
88. Negrescu Aurelia, Sarpe N., Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Banutoiu Floarea, Negrescu I., 1996 - Cercetari privind combaterea buruienilor anuale si perene din plantatiile gutui cultivate pe solurile nisipoase. Chimia si protectia plantelor "PROPLANT" Calimanesti.
89. Negrescu Aurelia, Negrescu I., Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Suteu G.E., 1996 - Metode de reducere a poluarii solului cu nitrti in livezile pomicole cultivate pe solurile nisipoase din sudul tarii. A III-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
90. Croitoru Mihaela,  - 1997 Cercetari cu privire la influenta unor substante bioactive asupra proceselor de crestere si maturare a fructelor de piersic. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX, pag. 251.
91. Croitoru Mihaela, 1997 - Cercetari privind dependenta de particularitatile de specie si soi a biochimiei calitatii fructelor de piersic in conditiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX, pag. 261.
92. Durau Anica, 1997 - Contributii la perfectionarea unor verigi de cultura a visinului pe solurile nisipoase de la Dabuleni. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX, pag. 243.
93. Fetoiu Adriana, Macarau Viorica, 1997 - Combaterea chimica si biologica a putregaiului cenusiu care ataca strugurii din soiul Rosioara. Chimia si protectia plantelor "PROPLANT" Calimanesti.
94. Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Ghinea L., 1997 - Comportarea in sol si in planta a unor erbicide folosite in plantatiile de cais de pe solurile nisipoase. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX.
95. Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Tudor A., 1997 - Researche concerning some tehnological aspect of apricot tree crop on sandy soils from Oltenia. XI-th International Symposium on apricot culture. Grecia Salonic.
96. Iancu Maria, Ghinea L., Croitoru Mihaela, Negrescu Aurelia, Durau Anica, 1997 - Levigarea si persistenta erbicidelor sulfonilureidice folosite in livezile de pomi de pe solurile nisipoase. A IV-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
97. Marcu Florentina, Macarau Viorica, 1997 - Comportarea unor daunatori din plantatiile de piersic si mar prin utilizarea mijloacelor biologice. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX, pag. 301.
98. Macarau Viorica, 1997 - Rezultate preliminare privind dinamica si densitatea unor lepidoptere daunatoare speciilor pomicole cultivate pe nisipuri in vederea recomandarii tratamentelor de combatere. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX, pag. 287.
99. Macarau Viorica, Fetoiu Adriana, 1997 - Combaterea viermelui prunelor (Cydia funebrana Tr.) in livezile de prun din zona Dabuleni. Chimia si protectia plantelor "PROPLANT" Calimanesti.
100. Negrescu Aurelia, Tudor A., 1997 - Influenta fertilizarii asupra proceselor de crestere si fructificare la nucul cultivat pe solurile nisipoase. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX.
101. Negrescu Aurelia, 1997 - Cercetari privind fertilizarea migdalului pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX.
102. Negrescu I., Negrescu Aurelia, Iancu Maria, Durau Anica, Ploae P., 1997 - Metode de reducere a poluarii solului cu nitrati in livezile pomicole de pe nisipuri. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX, pag. 233.
103. Tudor A., Negrescu Aurelia, Durau Anica, Iancu Maria, Croitoru Mihaela, Negrescu I., Rotaru S., 1997 - Cercetari privind dezvoltarea pomiculturii pe solurile nisipoase din Oltenia. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. IX, pag.193.
104. Croitoru Mihaela, Iancu Maria, Negrescu Aurelia, Durau Anica, 1998 - Influenta fertilizarii extraradiculare asupra calitatii fructelor pe solurile nisipoase din sudul Olteniei. A IV- a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov.
105. Croitoru Mihaela, Iancu Maria, Negrescu Aurelia, 1998 - Cercetari privind calitatea fructelor de cais obtinute in livezile de pe solurile nisipoase. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. X, pag. 187.
106. Durau Anica, Croitoru Mihaela, Macarau Viorica, 1998 - Cultivarea visinului pe solurile nisipoase irigate. Revista Horticultura nr.8 - 9 , pag.12.
107. Durau Anica, Croitoru Mihaela, 1998 - Folosirea ingrasamintelor extraradiculare la cultura ciresului cultivat pe solurile nisipoase de la Dabuleni. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. X.
108. Fetoiu Adriana, Paulian Fl., 1998 - Cercetari privind evolutia si combaterea manei la vita de vie pe terenurile nisipoase din sudul Olteniei in vederea reducerii tratamentelor chimice. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. X, pag.233.
109. Marcu Florentina, Macarau Viorica, Slavu Fl., 1998 - Cercetari privind combaterea prin mijloace biologice si biotehnice a lepidopterului Grapholitha funebrana Tr. din plantatiile de prun de pe solurile nisipoase din sudul Olteniei. Lucrari stiintifice SCCCPN Dabuleni, vol. X, pag. 178.
110. Marcu Florentina, Macarau Viorica, 1998 - Rezultate privind utilizarea entomofagului Trichogramma sp. in combaterea unor lepidoptere daunatoare din zona solurilor nisipoase de la Dabuleni. A IV-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice, Brasov.
      
              Copyright © 2010, CCDCPN Dabuleni

 


CCDCPN Dabuleni RomanaEnglish CCDCPN Dabuleni CCDCPN Dabuleni